Nyheter - Likiktare EN54 Brand och 12-24 V för Passer och Inbrott med batterier- Röd Brandlarmsiren EN54 programmerbar - Kommande produkter:  10 Pars Tele och Larmboxar med tillbehör. 

Kompletta Teleboxar utan sabotage

Komplett Telebox utan sabotagekontakt.

Vi levererar den med både ROHS och CE certfikat.

Du kan även beställa boxarna med din egna logotype eller ex ritningsnummer.

Vi graverar dessa som ett tillägg.