Nyheter - Likiktare EN54 Brand och 12-24 V för Passer och Inbrott med batterier- Röd Brandlarmsiren EN54 programmerbar - Kommande produkter:  10 Pars Tele och Larmboxar med tillbehör. 

Kopplingdosor för larm och svagtrömsinstallationer.

Larmdosa SH1 med Slits/kronefunktion Larmdosa SH1 med Slits/kronefunktion
Smarta kopplingsdosor med inbyggda motstånd Säkringar Smarta kopplingsdosor med inbyggda motstånd Säkringar
Larmdosa SH2 med skruvanslutning Larmdosa SH2 med skruvanslutning
Konventionella billiga skruvdosor med sabotage Konventionella skruvdosor med sabotage
Larmdosa SH2 med extra stor 2.5 mm skruvanslutning Larmdosa SH2 med extra stor 2.5 mm skruvanslutning