Stonehouse ökar upp lagerytan igen.

Pga. mer produkter och ökad försäljning så ökar vi upp lagerytan och förbereder för avhämtningför våra kunder i närområdet.

Vi sitter kvar på samma adress.

2018-04-03 12:28