Kontrolljournal krävs i de flesta säkerhetsanläggningar. Kontrolljournalen ska innehålla uppgifter om anläggningsägare, anläggningsskötare, anläggar-firma mm. Andra uppgifter som typ av centralapparat, batterier, placeringar samt tidpunkt för driftsättning mm ska också finnas med.

Endast ett sökresultat