Glaskross: GD370 Relä för Laminat (10 meter)

Produktbeskrivning:

GD 375 är en glaskrossdetektor med transistorutgång som skall anslutas till centralapparaten via en IU 300 interfaceenhet. Den är speciellt framtagen för

övervakning av glaspartier gjorda av laminerat glas. Detektorn kan även användas på vanligt fönsterglas.

Den har en piezoelektrisk sensor som ger en elektrisk signal när glaset attackeras med trubbigt våld. Signalen digitaliseras och behandlas därefter i en elektrisk krets som ökar strömmen i slingan. Med en förträfflig detektoralgoritm så har detektorn en mycket hög tålighet mot störande signaler som kan orsaka obefogade larm. 

Designen på detektorn är rund, vilket gör att den alltid sitter rakt.

GD 375 skall limmas på glaspartiet och till varje detektor medlevereras en schablon, paddel för limmet och kabelavlastning för snabb och enkel installation.Produkten har blivit tillagd i varukorgen