Taggar med programmerade nummer i serie


Vi kan leverera dina Axema taggar i nummerserie där chipen är programmerade för detta.

Det innebär att du får taggarna uppdelade i påsar med 10 stycken i varje.

Dessa taggar är då i nummer serie vilket underlättar för dig att lägga in dom i systemet då du använder första och sista taggens nummer.

Du kan naturligtvis få våra övriga systemtaggar i nummerföljd om du önskar så.

Som alltid så kan du få din logo graverad eller tryckt i färg.

Kontakta oss för mer information.