Nyhet ! Lika nummer för EM och Mifaretaggar


Vi märker att marknaden efterfrågar taggar med samma utlästa nummer för både EM och Mifarechip.

Till exempel så har du kanske ett system med både EM och Mifare exempelvis av Bewator och du vill bara ha ett och samma nummer att förhålla dig till.

Då programmerar vi upp taggarna innan leverans så att Bewators EM nummer blir samma som Bewator Mifarenummer.

På taggen graverar vi detta nummer och du kan enklare sköta inläggning av taggar.

Vi anpassar alla våra systemtaggar på samma sätt oavsett fabrikat.

Välkommen in med din förfrågan.