Stonehouse Security AB Mobil Integritetspolicy

Stonehouse Security AB Mobil Integritetspolicy

Datum för ikraftträdande: 2023-06-12

Uppdaterad: 2023-06-12

 

Stonehouse Security AB och dotterbolag (“vi”, “oss”, “vår”, “Stonehouse Security AB”) är fast beslutna att skydda din integritet. Denna Integritetspolicy (“Policy”) beskriver vår praxis i samband med integritetsskydd av Personuppgifter som vi behandlar genom din individuella användning av följande tjänster, produkter och relaterade mobilapplikationer (gemensamt “Produkterna”):

 

 • Stonehouse Smart mobilapplikation

 

Innan du använder våra Produkter ska du noggrant läsa igenom denna Policy och förstå våra syften och metoder för insamling och behandling av dina Personuppgifter, inklusive hur vi använder, lagrar, delar och överför Personuppgifter. I policyn hittar du också sätt att utöva dina rättigheter till åtkomst, uppdatering, radering eller skydd av dina personuppgifter.

 

När du accepterar denna Policy när du registrerar dig med dina Personuppgifter, eller om du börjar använda våra Produkter och inte uttryckligen invänder mot innehållet i denna Policy, kommer vi att anse att du fullt ut förstår och samtycker till denna Policy. Om du har några frågor angående denna Policy, tveka inte att kontakta oss via:

 

Definition

I denna policy innebär personuppgifter information som genereras, samlas in, registreras och/eller lagras, elektroniskt eller på annat sätt, som kan användas för att identifiera en individ eller återspegla en individs aktivitet, antingen från den informationen ensam eller från den informationen och annan information som vi har tillgång till om den individen.

 

Känsliga personuppgifter omfattar personlig biometrisk information, kommunikationsuppgifter och innehåll, hälsoinformation, transaktionsinformation och exakt platsinformation. När vi samlar in känsliga personuppgifter från dig kommer vi att generera ett uttryckligt meddelande om ditt samtycke innan vi samlar in känsliga personuppgifter om dig.

 

Smarta enheter avser de datorenheter som tillverkas av hårdvarutillverkare, med gränssnitt mellan människa och maskin och förmåga att överföra data som ansluts trådlöst till ett nätverk, inklusive: smarta hushållsapparater, smarta bärbara enheter, smarta luftrenare osv.

Appar avser de mobila applikationer som utvecklats av Stonehouse Security AB som ger slutanvändare fjärrkontroll till smarta enheter och med möjlighet att ansluta till leverantörens IoT-plattform.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig kommer vi att be dig att tillhandahålla nödvändiga personuppgifter som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kan det hända att vi inte kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig.

 

1.       Information som du frivilligt tillhandahåller oss

 • Konto- eller profildata: När du registrerar ett konto hos oss kan vi samla in ditt namn och dina kontaktuppgifter, ex. e-postadress, telefonnummer, användarnamn och inloggningsuppgifter.

 

Under din interaktion med våra produkter kan vi ytterligare samla in ditt smeknamn, profilbild, landskod, språkpreferens eller information om tidszon till ditt konto.

Om du godkänner inloggning till Produkterna med ett tredjepartskonto, kommer vi från sådan tredje part att erhålla din kontoinformation (såsom porträtt, smeknamn, region, kön, etc.) som kan vara bunden till ditt Stonehouse Security AB-konto för snabb inloggning. Vi kommer att säkerställa efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar och förordningar, samt avtal, policyer eller dokumentationer som överenskommits med sådan tredje part avseende delning av personuppgifter, vid behandling av dina Personuppgifter.

 

 • Återkoppling: När du använder feedback- och förslagsfunktioner i våra produkter samlar vi in din e-postadress, ditt mobiltelefonnummer och innehållet i din feedback för att kunna ta itu med dina problem och lösa enhetsfel i rätt

 

 • Information baserad på ytterligare funktioner: För att kunna erbjuda dig bekvämare och mer högkvalitativa Tjänster med optimerade användarupplevelser kan vi samla in och använda viss information om du samtycker till att använda ytterligare funktioner i Observera att om du inte tillhandahåller sådan information kan du fortsätta att använda grundläggande tjänster i appen och anslutna smarta enheter, men vissa funktioner som baseras på dessa ytterligare funktioner kanske inte är tillgängliga. Dessa ytterligare funktioner kan omfatta:

 

 • Ytterligare funktioner baserat på platsinformation:

 

När du aktiverar de platsbaserade funktionerna genom behörighetsinställningar på din mobila enhet samlar vi in och behandlar din platsinformation för att möjliggöra dessa funktioner, till exempel parning med dina smarta enheter. Vi kan också samla in information om din exakta eller icke-exakta geografiska position i realtid när du använder vissa smarta enheter eller tjänsterna, t.ex. robotrengörare och vädertjänst.

 

Baserat på ditt samtycke, när du aktiverar funktionen för geo-fence, kommer din platsinformation att genereras och delas med Google Maps-tjänster. Observera att Google har motsvarande dataskyddsåtgärder, som du kan hänvisa till Googles dataskyddsvillkor för mer information: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Du kan neka sådan användning av din platsinformation genom att hantera behörighetsinställningarna i Tjänsterna, varefter vi kommer att upphöra att samla in och använda din platsinformation.

 

 • Ytterligare tjänster beroende på kamera:

 

Du kan använda kameran för att skanna koden genom att aktivera kameratillståndet för att para ihop med en smart enhet, spela in video osv. Observera att även om du har samtyckt till att aktivera kameratillståndet kommer vi endast att få information när du aktivt använder kameran för att skanna koder, spela in video etc.

 

 • Tilläggstjänster för åtkomst och uppladdning av bilder/videor baserat på fotoalbum (bildbibliotek/videobibliotek):

 

Du kan använda den här funktionen för att ladda upp dina foton/bilder/videoklipp efter att du har aktiverat fotoalbumbehörigheten, så att du kan använda funktioner som att ändra avatar, rapportera problem med enhetens användning genom att tillhandahålla fotobevis etc. När du använder foton och andra funktioner kommer vi inte att känna igen denna information, men när du rapporterar ett problem med användningen av enheten kan vi använda de foton/bilder du laddar upp för att lokalisera ditt problem.

 

 • Ytterligare tjänster relaterade till mikrofonbaserad tjänst:

 

Du kan använda mikrofonen för att skicka röstinformation efter att ha slagit på mikrofonbehörigheten, t.ex. spela in videor, väcka röstassistenten osv. För dessa funktioner samlar vi in din röstinformation för att känna igen ditt kommando. Observera att även om du har samtyckt till att aktivera mikrofontillståndet kommer vi endast att få röstinformation via mikrofonen när du frivilligt aktiverar mikrofonen i appen.

 

 • Ytterligare tjänster baserat på lagringsbehörigheter:

 

Syftet är att säkerställa en stabil drift av appen genom att använda lagringsbehörigheten. När du har gett eller angett tillstånd att läsa/skriva i din mobila enhets lagringsutrymme kommer vi att få åtkomst till bilder, filer, kraschlogginformation och annan nödvändig information från din mobila enhets lagringsutrymme för att tillhandahålla funktioner, t.ex. informationspublikationer, eller registrera kraschlogginformationen lokalt.

 

Observera att om du aktiverar någon behörighet ger du oss tillstånd att samla in och använda relevant personlig information för att tillhandahålla dig motsvarande tjänster. När du stänger av ett tillstånd kommer vi att betrakta det som att vi återkallar tillståndet, och vi kommer inte längre att fortsätta att samla in personuppgifter baserat på motsvarande tillstånd, och de relaterade funktionerna kan komma att avslutas. Ditt beslut att stänga av tillståndet kommer dock inte att påverka tidigare insamling och användning av information baserat på ditt tillstånd.

 

2.       Information som vi samlar in automatiskt

 • Enhetsinformation: När du interagerar med vår produkt samlar vi automatiskt in enhetsinformation, ex. MAC-adressen för dina enheter, IP-adress, information om trådlös anslutning, operativsystemstyp och version, programversionsnummer, identifierare för push- notiser, loggfiler och information om mobilnät.
 • Användningsdata: Under din interaktion med våra webbplatser och tjänster samlar vi automatiskt in användningsdata som rör besök, klick, nedladdningar, skickade/mottagna meddelanden och annan användning av våra webbplatser och tjänster.
 • Information om loggar: När du använder vår app kan system- och undantagsloggen laddas Observera att man inte kan identifiera en specifik person genom att enbart använda enhetsinformation eller logginformation. Men om dessa typer av icke-personlig information, i kombination med annan information, kan användas för att identifiera en specifik person, kommer sådan icke-personlig information att behandlas som personuppgifter. Om vi inte har fått ditt samtycke eller om inte annat föreskrivs i lagar och förordningar om dataskydd, kommer vi att anonymisera och avkänsliggöra sådan icke-personlig information.
 • Platsinformation: När du aktiverar platsbaserade funktioner genom behörighetsinställningar på din mobila enhet kommer vi att samla in och behandla din platsinformation för att möjliggöra vissa funktioner, såsom parkoppling med dina smarta

Baserat på ditt samtycke, när du aktiverar geo-fence-funktionen på produkterna, kommer din platsinformation att genereras och delas med Google Map-tjänster. Observera att Google har motsvarande dataskyddsåtgärder, som du kan hänvisa till Googles dataskyddsvillkor för mer information: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Du kan neka sådan användning av din platsinformation genom att hantera tillståndsinställningarna i Produkterna, varefter vi kommer att upphöra att samla in och använda din platsinformation.

3.       Smarta enheter Relaterad information:

 • Grundläggande information om smarta enheter: När du ansluter dina smarta enheter till våra produkter eller tjänster kan vi samla in grundläggande information om dina smarta enheter, till exempel enhetsnamn, enhets-ID, onlinestatus, aktiveringstid, version av inbyggd programvara och
 • Information som rapporteras av smarta enheter: Beroende på vilka olika smarta enheter du väljer att ansluta till våra produkter eller tjänster kan vi samla in olika information som rapporteras av dina smarta

 

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

De ändamål för vilka vi kan behandla information om dig är följande:

 

 • Tillhandahålla tjänster till dig: Vi behandlar dina konto- och profildata, enhetsinformation, användningsdata, platsinformation och Smart Device-relaterad information för att förse dig med våra produkter och tjänster som du har begärt eller köpt. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra vårt avtal med dig i enlighet med våra användarvillkor,

 

 • Förbättra våra tjänster: Vi behandlar din enhetsinformation, användningsdata, platsinformation och Smart Device-relaterad information för att säkerställa våra produkters funktioner och säkerhet, för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, för att analysera effektiviteten i vår verksamhet och för att förhindra och spåra bedräglig eller olämplig användning. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra vårt avtal med dig i enlighet med våra Användarvillkor.

 

 • Kommunikation som inte är marknadsföring: Vi behandlar dina Personuppgifter för att skicka viktig information till dig om Tjänsterna, ändringar av våra villkor och policyer och/eller annan administrativ Samtidigt kommer vi också att skicka meddelanden till dig som rör de tjänster du har köpt, t.ex. varningstjänster. Du kan kontrollera [Appavisering] i appen för att hantera dessa meddelanden. Om du väljer att inte aktivera funktionen Meddelanden kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra vårt avtal med dig i enlighet med våra användarvillkor.

 

 • Marknadsföringskommunikation: Vi kan behandla dina Personuppgifter för att tillhandahålla marknadsförings- och reklammaterial till dig om Tjänsterna. Om vi gör det kommer varje meddelande vi skickar till dig att innehålla instruktioner som gör det möjligt för dig att välja bort att ta emot framtida meddelanden av den Om du inte samtycker till att Stonehouse Security AB skickar marknadsföring till dig kan du välja bort detta när du går in i Appen eller genom att ändra dina preferenser i [Sekretessinställningar] i Appen. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke.

 

 • Personlig anpassning: Vi kan behandla dina konto- och profildata, användningsdata, enhetsinformation för att anpassa produktdesign och för att förse dig med tjänster som är anpassade för dig, såsom att rekommendera och visa information och annonser om produkter som passar dig, och att bjuda in dig att delta i undersökningar som rör din användning av Tjänsterna. Om du inte tillåter oss att behandla dina Personuppgifter för personalisering kan du välja bort detta när du går in i Appen, eller genom att ändra dina inställningar i [Sekretessinställningar] i Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke.

 

 • Rättslig efterlevnad: Vi kan behandla dina personuppgifter om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt: (a) för att följa tillämpliga lagar och förordningar; (b) för att följa rättsliga förfaranden;

(c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter (d) för att genomdriva våra villkor; (e) för att skydda vår verksamhet, våra affärer och system; (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller för andra användare, inklusive dig; och

(g) för att låta oss använda tillgängliga rättsmedel eller begränsa de skador som vi kan åsamkas.

 

Om det sker någon ändring av syftet med behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår webbplats om sådana ändringar av syften och val du kan ha när det gäller dina personuppgifter.

 

Vem delar vi personuppgifter med?

På Stonehouse Security AB delar vi endast personuppgifter på sätt som vi berättar för dig om. Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med följande mottagare:

 

 • Till våra tredjepartsleverantörer som utför vissa affärsrelaterade funktioner åt oss, såsom webbhotell, dataanalys, betalning och kreditkortsbehandling, infrastruktur, IT-tjänster, kundsupport, e-postleverans och andra liknande tjänster så att de kan tillhandahålla tjänster till

 

 • Till våra kunder och andra affärspartner som, direkt eller indirekt, förser dig med dina smarta enheter och/eller nätverk och system genom vilka du får åtkomst till och använder våra webbplatser och tjänster.

 

 • Till ett dotterbolag eller annan tredje part i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, tilldelning, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive utan begränsning i samband med konkurs eller liknande förfaranden). I en sådan händelse kommer du att meddelas via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår webbplats om eventuella förändringar i ägandet, oförenliga nya användningar av dina personuppgifter och val du kan ha angående dina

 

 • Om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt: (a) för att följa tillämpliga lagar och förordningar;

(b) för att följa rättsliga förfaranden; (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland; (d) för att genomdriva våra villkor; (e) för att skydda vår verksamhet, våra affärer och system; (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och/eller andra användares, inklusive din; och (g) för att låta oss utnyttja tillgängliga rättsmedel eller begränsa de skador som vi kan åsamkas.

 

 • Till dotterbolag eller närstående bolag inom vår koncern, för att utföra ordinarie affärsverksamhet. Med undantag för de tredje parter som beskrivs ovan, till tredje parter endast med ditt Internationell överföring av insamlad information

Stonehouse Security AB kommer att följa tillämpliga datalokaliseringskrav i motsvarande jurisdiktioner med avseende på lagring av data. För att underlätta vår verksamhet kan vi överföra, lagra och behandla dina Personuppgifter i andra jurisdiktioner än där du bor. Lagar i dessa länder kan skilja sig från de lagar som gäller i ditt bosättningsland. När vi gör det kommer vi att se till att en adekvat skyddsnivå tillhandahålls för informationen genom att använda en eller flera av följande metoder:

 

Avtal på grundval av godkända EU-standardavtalsklausuler enligt GDPR Art. 46. För ytterligare information,

se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standa rd-contractual-clauses-scc_en.

 

Om du vill ha mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört kan du kontakta oss direkt enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

 

Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter

Vi respekterar dina rättigheter och din kontroll över dina personuppgifter. Du kan utöva någon av följande rättigheter:

 

 • Begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig;
 • begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig;
 • Begära radering av personuppgifter om dig;
 • Begära begränsningar, tillfälligt eller permanent, av vår behandling av vissa eller alla personuppgifter om dig;
 • Begära överföring av personuppgifter till dig eller en tredje part där vi behandlar uppgifterna baserat på ditt samtycke eller ett avtal med dig, och där vår behandling är automatiserad; och

 

 • Välja bort eller invända mot vår användning av personuppgifter om dig där vår användning baseras på ditt samtycke eller våra legitima

-Återkallande av samtycke: Vi kommer att utöva din rätt att återkalla samtycke på följande sätt:

 • För sekretessbehörigheter som erhålls via enhetens systeminställningar kan ditt samtycke återkallas genom att ändra enhetens behörigheter, inklusive plats, kamera, fotoalbum (bildbibliotek/videobibliotek), mikrofon, Bluetooth-inställningar, aviseringar och andra relaterade funktioner;
 • I den marknadsföringskommunikation som du samtycker till innehåller den information som vi skickar till dig instruktioner som gör att du kan återkalla ditt samtycke i enlighet med den “unsubscribe”-metod som beskrivs i informationen;
 • Koppla bort den smarta enheten via appen, och informationen som är relaterad till den smarta enheten kommer inte att samlas in;
 • Om du använder produkten i besöksläget samlar vi inte in några personuppgifter om dig;

När du återkallar ditt samtycke eller tillstånd kanske vi inte kan fortsätta att förse dig med motsvarande produkter eller tjänster. Ditt återkallande av ditt samtycke eller tillstånd kommer dock inte att påverka behandlingen av personuppgifter baserat på ditt samtycke före återkallandet.

 

Säkerhet

Vi använder kommersiellt rimliga fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att bevara integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Stonehouse Security AB tillhandahåller olika säkerhetsstrategier för att effektivt säkerställa datasäkerhet för användare och enhet. När det gäller enhetsåtkomst används Stonehouse Security AB:s egenutvecklade algoritmer för att säkerställa dataisolering, åtkomstautentisering, ansökan om auktorisering. När det gäller datakommunikation stöds kommunikation med hjälp av säkerhetsalgoritmer och överföringskrypteringsprotokoll och överföring av informationskryptering på kommersiell nivå baserat på dynamiska nycklar. När det gäller databehandling tillämpas strikt datafiltrering och validering och fullständig datarevision. När det gäller datalagring kommer all konfidentiell information från användare att krypteras säkert för lagring. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du anser att säkerheten för något konto du kan ha hos oss har äventyrats), kan du omedelbart meddela oss om problemet genom att skicka ett e- postmeddelande till stonehouse@stonehouse.se.

Lagring av uppgifter

Vi behandlar dina Personuppgifter under den minimiperiod som krävs för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, såvida det inte finns ett specifikt lagkrav för oss att behålla uppgifterna under en längre lagringsperiod. Vi fastställer lämplig lagringsperiod baserat på mängden, arten och känsligheten hos dina Personuppgifter, och efter att lagringsperioden har löpt ut kommer vi att förstöra dina Personuppgifter. Om vi inte kan göra det av tekniska skäl kommer vi att se till att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare sådan användning av dina personuppgifter.

 

Barns integritet

Att skydda små barns integritet är särskilt viktigt för oss. Tjänsterna riktar sig inte till personer under tretton

(13) år (eller annan ålder enligt tillämplig lag i det land där du är bosatt), och vi ber dessa personer att inte lämna några personuppgifter till oss.

Vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från någon som är under tretton (13) år om vi inte först får tillstånd från barnets förälder eller juridiska förmyndare. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under tretton (13) år utan tillstånd från barnets förälder eller juridiska förmyndare, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort den informationen.

 

Ändringar av denna integritetspolicy

 

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy för att återspegla ändringar i vår informationspraxis. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig via e-post (skicka till den e-postadress som anges i ditt konto) eller med hjälp av ett meddelande i mobilapplikationerna innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för att få den senaste informationen om vår sekretesspraxis.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om vår praxis eller denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på följande sätt:

Stonehouse Security AB

Postadress: Stonehouse Security AB, Solvändegatan 6D, 441 58 Alingsås

E-post: stonehouse@stonehouse.se

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
   Available Coupons
   mwsconsulting Get 1,00 kr off 1kr rabatt, max 1 gång per kund
   symbrio Get 0,00 kr off Ger gratisfrakt till symbrio order
   Unavailable Coupons
   m74eqyb3 Get 245,00 kr off
   quotediscount_35712 Get 386,30 kr off
   quotediscount_35715 Get 53,40 kr off
   quotediscount_48323 Get 16,90 kr off
   quotediscount_48355 Get 498,80 kr off
   quotediscount_48362 Get 961,61 kr off
   quotediscount_48365 Get 894,20 kr off
   quotediscount_48369 Get 640,40 kr off
   quotediscount_48387 Get 542,40 kr off
   quotediscount_48389 Get 379,01 kr off
   quotediscount_48391 Get 633,00 kr off
   quotediscount_48407 Get 1.132,00 kr off
   quotediscount_48409 Get 357,00 kr off
   quotediscount_48442 Get 127,40 kr off
   quotediscount_52879 Get 12.055,93 kr off
   quotediscount_59732 Get 9,00 kr off
   rabatt3procentwilliam Get 3% off
   williamsjobergtest2022 Get 99% off