Beröringsfria kort med EM teknik som även i dagligt tal kallas EM kort eller proxkort.

Korten är anpassade och fungerar de allra flesta system som ex RCO, Bewator/Omnis, ASSA ARX,Solid, Aptus, Axema med flera.