Köp- och leveransvillkor

 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR STONEHOUSE 2022-1

1 Priser

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Samtliga priser är styckpriser om inget annat anges. Priserna är grundpriser till återförsäljare.

Samtliga priser är exkl. moms och frakt. Stonehouse AB förbehåller sig rätten att ändra priserna utan föregående meddelande.

 

2 Rabatter för dig som avtalskund.

Rabattbrev och avtalspriser kan arrangeras vid regelbundna inköp.

Du som är avtalskund har fraktfria priser vid order överstigande 499 kr.

Om du som avtalskund beställer under 499 kr tillkommer en småorderavgift på 169 kr.

Vissa produkter kan var undantagna fri frakt och denna information står i samband med produkten eller via information från Stonehouse och då tillkommer frakt enligt gällande pris.

 

3 Leveransvillkor

För normal leverans med Stonehouse fraktsamarbetspartner debiteras fraktkostnad enligt överenskommelse, i de fall leverantören tar ut extra kostnader debiteras den faktiska kostnaden. Detta gäller samtliga kunder inklusive avtalskunder.

Vid leverans med postpaket debiteras aktuell fraktkostnad.

Fritt Stonehouse AB´s lager.

Leverans sker normalt sett med DHL.

Produkter som är ordervaror har längre leveranstid och normalt 6-18 dagar.

Frakt som är vald direkt till slutkund och där kunden inte hämtar ut paketet så är Stonehouse ej ansvarig.

Om paketet ska skickas ut igen så debiteras frakt på denna leverans med gällande fraktkostnad.

 

4 Leveranstid

Normalt levereras produkterna på inom 1-3 dagar om inget annat meddelats. Vissa produkter kan dock vara beställningsvara. Stonehouse AB ansvarar ej för eventuella leveransförseningar orsakade av tillverkare eller transportör.

 

5 Betalningsvillkor

Kontant eller 30 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning om inte annat har avtalats.

Betalningsalternativ Payson – Direktbetalning via Kontokort och delbetalning

 1. Alla köp görs via Stonehouse Webbshop
 2. All Retur och reklamationshantering görs via Stonehouse Webbshop
 3. Endast helleverans görs på dessa order, restnoterad order levereras först vid komplett leverans.

6 Ansvarsbegränsning

Utöver vad som anges ovan samt i bilagor till dessa villkor friskriver sig Stonehouse AB från allt ansvar för såväl direkta som indirekta skador som kan uppstå p.g.a. fel och brister i produkten. Denna ansvarsbegränsning gäller varje form av person-, sak- eller förmögenhetsskada, av vad slag det må vara, som kan uppkomma vid användning av produkten.Stonehouse ABs ansvar är således begränsad till att uteslutande avse utbyte eller reparation av felaktig produkt enligt tillverkarens garantivillkor.

 

7 Force majeure

Stonehouse AB friskriver sig från all skadeståndsskyldighet vid leveransförsening eller helt utebliven leverans på grund av händelser utanför Stonehouse ABs kontroll. Stonehouse AB kan således inte ansvara för köparens eventuella uppgörelser med tredje person i fråga om skadestånd för försenad, utebliven eller felaktig leverans etc.

 

8 Reservation

Stonehouse AB reserverar sig för eventuella feltryck, modell- och konstruktionsändringar i produktkataloger, broschyrblad, prislistor, hemsida och i andra publikationer. Stonehouse AB förbehåller sig även rätten att förändra produkterna och produktsortimentet, som Stonehouse AB marknadsför, utan vidare meddelande Bilder och färger på produkter  kan variera jämfört med verklig vara.

Stonehouse friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Stonehouse AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

 

9  Direktleverans / Anskaffningar

Beställningsvaror är produkter som beställs för Kunds räkning vid varje enskilt ordertillfälle.

Annullering av order som innehåller beställningsvaror är inte möjlig. Beställningsvaror tas inte heller i retur. Om osäkerhet råder om produkten är en lagervara eller beställningsvara är det Kunds ansvar att kontakta Stonehouse innan beställning för att få detta bekräftat.

 

10 Behandling av personuppgifter

När Stonehouse är personuppgiftsansvarig så kommer Stonehouse i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Stonehouse integritetspolicy.

Genom att skapa ett företagskonto hos Stonehouse bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Stonehouse behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

 

11 Ändring av villkor

Stonehouse AB förbehåller sig rätten att ändra innehållet i villkoren angivna ovan samt i tillhörande bilagor utan föregående meddelande. Aktuella villkor finns tillgängliga på företagets webbplats, www.stonehouse.se

 

12.

Ångerrätt/Reklamation för dig som Privatperson

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer.

Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda varor).

Det är alltid garanti på de produkter du köper (1 år).

Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten så skickar vi ut en ny produkt, garantin gäller inte vid förslitningsskador eller förbrukningsvarar som ex. batterier.

Vi ska, om du utnyttjar din ångerrätt, återbetala tillbaka vad du har betalat för varan senast inom 10 dagar från den dag då vi tog emot varan.

Du betalar själv returfrakten. För återbetalning – ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

Du har inte ångerrätt om:

Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, produkter dom du köpt och som anpassar unikt för er order, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram.

Med försegling avses även teknisk plombering.

 

GARANTI- OCH RETURVILLKOR 

1 Allmänt

GARANTI- OCH RETURVILLKOR 2014.12 är en bilaga till gällande version av Stonehouse ABs FÖRSÄLJNINGS- VILLKOR och ersätter tidigare utgåvor av Stonehouse ABs GARANTI- OCH RETURVILLKOR.

 

2 Garantivillkor

Stonehouse AB lämnar ingen ytterligare garanti utöver den av tillverkaren specificerade. Ersättningar för resor, arbetstid, förlorade intäkter eller fraktkostnader – utöver vad som anges nedan – ingår ej i garantin. Stonehouse lämnar 2 års garanti på samtliga produkter om inget annat är överenskommet.

 

3 Retur av produkter

Stonehouse AB accepterar endast returnerade produkter där Återförsäljare varit i kontakt och erhållit ett returnummer. Återförsäljaren ansvarar för fraktkostnaden till Stonehouse i samband med retur. Stonehouse bekostar frakt av reparerad alternativt ny produkt tillbaka till återförsäljaren.

3.1 Felbeställt materiel

a) Innan retur skall alltid returorder skapas via kontakt med Stonehoyse. Returorsak och fakturanummer måste alltid anges på returorder.

b) Godset skall vara i nyskick och i obruten förpackning, samt återsändas i originalkartong/ förpackning.

c) Returnerade varor krediteras utan returavdrag vid returorder skapad inom 10 dagar från fakturadag. Varan skall omgående återsändas till Stonehouse.

d) Returnerade varor krediteras med 10 % returavdrag vid returskapande efter 10 dagar från fakturadag dock max 30 dagar från fakturadatum. Varan skall omgående återsändas till Stonehouse.

e) Returer på grund av felbeställning sker med av kunden betald frakt.

 

3.2 Fellevererade produkter

I händelse av att Stonehouse felaktigt levererat en produkt som återförsäljaren inte beställt skall detta reklameras av åter försäljaren inom 30 dagar från leveransdatum. Återförsäljaren skall kontakta Stonehouse innan produkten återsänds. Returnerade produkter skall vara oanvända och i obruten, hel och ren originalförpackning. Ersättning sker i form av kreditering eller utbyte mot beställd produkt. Stonehouse ansvarar för fraktkostnaden från återförsäljaren i samband med retur av fellevererad produkt.

 

3.3 Defekta varor

1. Innan retur skall kontakt tas med Stonehouse

Returorsak och fakturanummer måste alltid anges på returorder.

I de fall då fabrikant kräver returanmälan skall deras-RMA nummer (ärendenummer) anges på returorder till Stonehouse

2. Returnera den defekta varan omgående och bifoga returorder med returorsak i paket.

3. Defekt vara måste godkännas av Stonehouse innan den byts ut eller krediteras.

4. Den defekta varan skickas till Stonehouse för vidarebefordran till respektive fabrikant för godkännande av reklamation.

Om reklamation inte godkänns har kund möjlighet att få varan reparerad i de fall fabrikant har den tjänsten, kund måste ange på returorder om reklamation inte godkänns vill jag ha varan reparerad, återsänd eller kasserad.

5. I vissa fall garantireparerar fabrikanten produkten och återsänder den.

6. Om varan inte innehar fel eller fel som orsakats av kund så kan debitering ske av arbetskostnad hos fabrikanten.

Om varan repareras av fabrikant debiteras utbytesvaran och reparerad produkt skickas i retur.

 

4 Transportskador

Vid uppkommen transportskada reklameras detta mot aktuell transportör. För att undvika transportskador skall återförsäljaren, i samband med retur av produkt till Stonehouse, använda fraktemballage som godkänts av transportören. Transportskador förorsakade av bristfälligt emballage ingår inte i Stonehouse AB eller tillverkarens garantiåtagande.

 

5 Ändring av villkor

Stonehouse AB förbehåller sig rätten att ändra innehållet i villkoren angivna ovan utan föregående meddelande. Aktuella villkor finns tillgängliga på företagets webbplats, www.stonehouse.se.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
   Available Coupons
   mwsconsulting Get 1,00 kr off 1kr rabatt, max 1 gång per kund
   symbrio Get 0,00 kr off Ger gratisfrakt till symbrio order
   Unavailable Coupons
   m74eqyb3 Get 245,00 kr off
   quotediscount_35712 Get 386,30 kr off
   quotediscount_35715 Get 53,40 kr off
   quotediscount_48323 Get 16,90 kr off
   quotediscount_48355 Get 498,80 kr off
   quotediscount_48362 Get 961,61 kr off
   quotediscount_48365 Get 894,20 kr off
   quotediscount_48369 Get 640,40 kr off
   quotediscount_48387 Get 542,40 kr off
   quotediscount_48389 Get 379,01 kr off
   quotediscount_48391 Get 633,00 kr off
   quotediscount_48407 Get 1.132,00 kr off
   quotediscount_48409 Get 357,00 kr off
   quotediscount_48442 Get 127,40 kr off
   quotediscount_52879 Get 12.055,93 kr off
   quotediscount_59732 Get 9,00 kr off
   rabatt3procentwilliam Get 3% off
   williamsjobergtest2022 Get 99% off